"Cele w życiu człowieka powinny być jak horyzont,
tak by osiągając jedne, zawsze widzieć nowe."
                                                       Agnieszka Lisak


PL | EN
 

 

 
home finanse i księgowość kadry i place współpraca kontakt
 
 

Obsługa finansowo-księgowa

W zakres świadczonych przez naszą firmę usług finansowo-ksiegowych wchodzą:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

 • rozliczanie ryczałtu

 • ewidencja zakupów i sprzedaży dla potrzeb VAT

 • sporządzanie deklaracji CIT, PIT, VAT

 • sporządzanie sprawozdań finansowych

 • sporządzanie sprawozdań statystycznych

 • sporządzanie dowolnych raportów dla potrzeb zarządczych

 • sporządzanie planów amortyzacyjnych

 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zatwierdzonym przez klienta planem amortyzacyjnym

 • ewidencja ilościowo-wartościowa obrotu magazynowego

 • ewidencja księgowa wynagrodzeń i ich pochodnych

 • ewidencja i rozliczenia nakładów inwestycyjnych

 • kontrola należności i zobowiązań

 • doradztwo finansowo-ekonomiczne, konsultacje prawno-podatkowe

 
 
 
 

home | obsługa finansowo-księgowa | kadry i płace | współpraca | wycena | zasady obslugi | referencje | kontakt | Grodzisk Mazowiecki | Milanówek | Brwinów | Podkowa Leśna | Błonie

Created by 2011