"Cele w życiu człowieka powinny być jak horyzont,
tak by osiągając jedne, zawsze widzieć nowe."
                                                       Agnieszka Lisak


PL | EN
 

 

 
home finanse i księgowość kadry i place współpraca kontakt
 
 

Kadry i płace

W ramach obsługi kadrowo - placowej oferujemy Państwu:

 • profesjonalne prowadzenie dokumentacji kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, rozliczanie czasu pracy pracowników

 • doradztwo w zakresie najkorzystniejszej formy zatrudnienia pracowników, rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników z ubezpieczeń w ZUS-ie

 • umowy o pracę oraz umowy cywilno-prawne rozliczanie nieobecności pracowników: urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich, wynagrodzeń i zasiłków chorobowych oraz innych nieobecności

 • doradztwo w zakresie rozwiązania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami

 • wystawianie świadectw pracy oraz dokumentów dotyczących zakończenia stosunku pracy

 • organizacja badań lekarskich i szkoleń BHP

 • tworzenie i weryfikacja baz danych pracowników firmy

 • redagowanie zgodne z wytycznymi, postanowień, umów, regulaminów pracy oraz regulaminów wynagrodzeń

 • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników stosownie do obowiązujących przepisów

 • sporządzanie list płac

 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji i raportów uwzględniających należne składki pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami

 • naliczanie i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie dokumentów podatkowych

 • przygotowanie informacji dotyczących indywidualnych wynagrodzeń miesięcznych pracowników w formie: pasków lub ZUS RMUA, rocznych informacji podatkowych PIT

 • sporządzanie przelewów bankowych wynagrodzeń pracowniczych w formie elektronicznej lub papierowej

 • pomoc w zrealizowaniu zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS i Urzędów Skarbowych

 • listy płac, raporty i deklaracje przekazywane są w uzgodniony sposób, w ustalonym z Klientem dniu każdego miesiąca

 
 
 
 

home | obsługa finansowo-księgowa | kadry i płace | współpraca | wycena | zasady obslugi | referencje | kontakt | Grodzisk Mazowiecki | Milanówek | Brwinów | Podkowa Leśna | Błonie

Created by 2011