"Cele w życiu człowieka powinny być jak horyzont,
tak by osiągając jedne, zawsze widzieć nowe."
                                                       Agnieszka Lisak


PL | EN
 

 

 
home finanse i księgowość kadry i place współpraca kontakt
 
 

Zasady obsługi księgowo-podatkowej

Metoda prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych

Księgi rachunkowe i podatkowe prowadzimy zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości oraz z przepisami o prowadzeniu ksiąg podatkowych (przychodów i rozchodów, ewidencji dla celów podatku zryczałtowanego). Wykorzystujemy w tym celu programy informatyczne:

  • RAKS – do prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych

  • RAMZES - do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

  • SYMFONIA – do prowadzenia kar i płac

  • PŁATNIK – do prowadzenia rozliczeń z ZUS

    Programy te spełniają wymagania stawiane informatycznym narzędziom księgowym przez ustawę o rachunkowości i przepisy podatkowe.

Księgi prowadzimy w języku polskim, walucie polskiej i przy zastosowaniu polskiego planu kont. Na życzenie Klienta możemy sporządzać okresowo informacje w języku angielskim.

Dowody księgowe Klientów przechowujemy w naszej firmie do momentu zakończenia rozliczeń podatkowych za ubiegły rok, po czym zwracamy je za pokwitowaniem klientom.

W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość skrócenia lub wydłużenia okresu przechowywania dokumentów. Comiesięcznie przekazujemy także Klientom uzgodnione wydruki ksiąg i deklaracji podatkowych.

 
 
 
 

home | obsługa finansowo-księgowa | kadry i płace | współpraca | wycena | zasady obslugi | referencje | kontakt | Grodzisk Mazowiecki | Milanówek | Brwinów | Podkowa Leśna | Błonie

Created by 2011